News Blog

Teachers

  ภราดากล้อง ไชยเผVictor ภราดา วิกเตอร์ กิล มูลโยส     ครูนฤภรณ์ เนียมนนท์     ครูฉันฐรัฐ เสนา    ครูกัลยากร บุญจันทร์    ครูกนกพร ชมภูจันทร์  ครูดุษฎี พลทิพย์  ครูซาเอ    ครูพงษ์ธร ทองแดง   ครูสุปรีดา ถิระธาดากุล  ครูจุฬาลักษณ์ พงษ์สัมฤทธิ์     ครูสาลีนี สาลี      นักศึกษาฝึกงาน โบว์    นักศึกษาฝึกงาน หัทยาพร  นักศึกษาฝึกงาน เอซู        นักศึกษาฝึกงาน ศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Donations

Account name:
La Salle Foundation
Account number:
130 7 04994 8
Bangkok Bank,
Bangna Branch

La Salle Sangkhlaburi

 La Salle Children's Home

 

History

The La Salle Children's home, Sangklaburi, was started in 2012 using temporary facilities in Miss Wirawan's house.

         The present building was built by the staff and students of Saint Bede's Collegs, Melbourne, Australia during their holidays in July and September 2013. Our great thanks to them

Description

         The La Salle  Children  home  is a residential care facility that provides both long - and short - term services to children 6 to 18 years of age who have experienced abuse, neglect, violence, abandonment, and/or are in need of supervised care. Located within the Parmenie campus of La Salle  School Sangklaburi it provides services to children of every race, creed, color, and religion. We provide an environment where children feel secure, loved and have a sense of belonging.

         The Home's programs and activities provide an opportunity for the children to attend La Salle school and develop self-esteem, and experience trusting relationships with peers and adults. Our programs focus on enhancing each child's ability to function successfully in society with attention to accountability and community safety 

Our Vision

To Provide a substitute home for dependent and neglected children, and

  • To restore the broken lives of children from broken families.

Our Mission

          La Salle Children's Home provides residential and community services to children who experience disruption in their lives. By utilizing its human, physical, behavioral, and financial resources, La Salle Children's Home builds on the strengths of those served to promote long-term well-being and success.

 

We never turn a needy child away 

 

 

ประวัติของบ้านเด็กลาซาล

 

บ้านเด็กลาซาลอำเภอสังขละบุรีได้เริ่มต้นในปี 2012 โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวในบ้านของครูวีราวรรณ

 

ปัจจุบันอาคารถูกสร้างขึ้นโดยพนักงานและนักศึกษาจากวิทยาลัยเซนต์ของเรือประจัญบานเมลเบิร์นออสเตรเลียในช่วงวันหยุดของพวกเขาในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2013 ขอบคุณที่ดีของเรากับพวกเขา

 

ลักษณะของบ้านเด็กลาซาล

 

บ้านเด็กลาซาลคือการดูแลสถานที่อยู่อาศัยที่ให้บริการในระยะยาวและระยะสั้นทั้งในเด็ก 6-18 ปีที่มีประสบการณ์ทำผิดกฎเกี่ยวละเลยความรุนแรงการละทิ้งและ / หรืออยู่ในความต้องการของการดูแลภายใต้การดูแล.  ตั้งอยู่ภายในเขตโรงเรียนลาซาลสังขละบุรีจะให้บริการให้กับเด็กจากการแข่งขันความเชื่อ สีผิว ศาสนาและทุกๆ เรามีสภาพแวดล้อมที่เด็กรู้สึกปลอดภัยที่รักและมีความรู้สึกของการเป็น

 

บ้านเด็กลาซาลเปิดโอกาสให้เด็กที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนลาซาลและพัฒนาความนับถือตนเองและพบกับความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับเพื่อนและผู้ใหญ่ โปรแกรมของเรามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถของเด็กแต่ละคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในสังคมที่มีความสนใจไปที่ความปลอดภัยและความรับผิดชอบของชุมชน

 

วิสัยทัศน์ของเรา

 

เพื่อให้เด็กที่ถูกทอดทิ้งได้มีบ้านพักอยู่อาศัย
กลับคืนชีวิตที่ขาดของเด็กที่มาจากครอบครัวที่แตกสลาย

 

ภารกิจของเรา

 

                บ้านเด็กลาซาลให้บริการด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนเพื่อเด็กที่มีประสบการณ์การหยุดชะงักในชีวิตของพวกเขา โดยใช้มนุษย์ทางกายภาพ, ทรัพยากรพฤติกรรมและการเงินหน้าแรกลาซาลเด็กสร้างจุดแข็งของผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมในระยะยาวเป็นอยู่ที่ดีและประสบความสำเร็จ

 

                   บ้านเด็กลาซาลสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 และมีภราดา คุณครู นักเรียน และกลุ่มออสเตรเลีย ร่วมกันเปิดบ้านเด็กลาซาลในวันที่ 25 กันยายน 2556

      

 

 

กิจกรรมของเด็กๆที่บ้านฟ้าใส

Happy Birthday To You

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทิน